Loading color scheme

Veilig & elke dag op tijd naar school

Waar zet ik mijn kind af?

Beide poorten (Bosstraat en poort achteraan de parking) zijn de toegangspoorten voor alle kinderen van de kleuter- en lagere school.

ie met de fiets komt, gebruikt de fietsenstalling aan de containerklas voor de kleuters en eerste leerjaar.

Vanaf het tweede leerjaar worden de fietsen in de fietsenstalling ter hoogte van de schooltuin geplaatst.

Onder het motto “Vanaf hier kan ik het alleen” betreden de kleuters vanaf 8.15 uur zelfstandig de speelplaats (DEN DRIEHOEK) van de kleuterschool.
Lagere schoolkinderen nemen afscheid aan de poort. De kinderen stappen alleen de speelplaats op.

Schooluren

Elke voormiddag van 8.45 tot 11.55 uur, behalve op woensdag tot 11.30uur.

Elke namiddag van 13.00 tot 15.35 uur.

Gelieve deze uurregeling te respecteren: enerzijds door je kind tijdig aanwezig te laten zijn en anderzijds door het niet eerder dan het opgegeven uur af te halen. De leerkracht die toezicht heeft, komt ze begroeten en helpt ze verder.

 

Wat als mijn kind ‘S MIDDAGS naar huis gaat?

De kleuters en kinderen van de lagere school eten in 3 groepen in de refter. De kleuters van de 2de en de 3de kleuterklas eten in de refter. Kleuters, leerlingen lager mogen ‘s middags afgehaald worden aan de schoolpoort vanaf 11.55 uur. Om 13.00 uur stipt starten de namiddagactiviteiten.

Wat na schooltijd?

Om 15.35 uur kunnen de kleuters aan de schoolpoort aan de achteraan worden afgehaald. Nadien kan dat aan de poort vooraan vanaf 15.50 uur.
Tussen 15.35uur en 16uur kunnen de kinderen van de lagere afdeling aan de hoofdingang afgehaald worden.

Op woensdag kan dat van 11.30u tot 12.00u. Nadien vertrekken de leerlingen naar Infano (Maantje Borchtlombeek) met de schoolbus.

Wat als ik te laat kom?

Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. De activiteiten zijn dan volop bezig en het is voor uw kind dan ook moeilijk om aan te sluiten bij de pedagogische activiteiten.

Wij vragen u uitdrukkelijk om het begin- en einduur te respecteren, zodat de klasactiviteiten niet gestoord worden.

Wij gebruiken cookies om onze website en uw ervaring te verbeteren bij het gebruik ervan. Cookies, die worden gebruikt voor de essentiële werking van deze website, zijn al ingesteld. Om meer te weten over de cookies die we gebruiken en hoe deze te verwijderen, zie het privacybeleid van de website.

  Ik accepteer cookies van deze website.